ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα (ΥΕ)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ) και ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ) έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο αριθμό φοιτητών.  Παρακαλείσθε  όσοι υποβάλλετε δήλωση να επιλέγετε ένα από τα άλλα δύο προσφερόμενα μαθήματα των εξαμήνων. Υπενθυμίζουμε ότι εφόσον τα μαθήματα έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό,  οι δηλώσεις  που  υποβάλλονται μεταγενέστερα  δεν γίνονται αποδεκτές από το μηχανογραφικό και καταχωρούνται σε αυτές με πρόβλημα, ήδη έχουν καταχωρηθεί  πάνω από 50 προβληματικές δηλώσεις.

Μην επικοινωνήσετε για να επιβεβαιώσετε την ορθή καταχώρηση των δηλώσεών σας θα ειδοποιηθείτε μετά το πέρας της προθεσμίας από τη Γραμματεία στο ιδρυματικό σας email.