Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2021/2022

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2021/2022

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων υποβάλλονται σύμφωνα με την αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄) στο Τμήμα υποδοχής ταχυδρομικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 15η Νοεμβρίου.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου. (Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση)
  2. Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Διεύθυνση για την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσος Αιγάλεω) (κτίριο Κ4, γραφείο 017).