Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος Νοσηλευτικής για το μήνα Αύγουστο

Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος Νοσηλευτικής για το μήνα Αύγουστο

Η  Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από τις 3/08/2020 έως τις 21/08/2020.
Δεδομένου ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί και
εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, στο πλαίσιο προστασίας της υγείας τόσο
των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων του Δημοσίου, η
εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή κατόπιν
προγραμματισμένου ραντεβού.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας είναι:gramnurse@uniwa.gr