ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι εγγραφέντες μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας (https://eregister.it.minedu.gov.gr), θα πρέπει να επιλέξουν τον ιστότοπο του Τμήματος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  για να ενημερωθούν σχετικά με όλα τα θέματα που τους αφορούν.

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων φοιτητών (επικαιροποίηση των στοιχείων τους) δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν από τους δύο τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.

Ωστόσο, συστήνεται στους φοιτητές να ακολουθήσουν και τους δύο τρόπους:

Α) την αποστολή των δικαιολογητικών με ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο είναι η 12η Οκτωβρίου.

Β) με την υποβολή των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr, η οποία θα είναι προσβάσιμη από τις 5 έως και τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής έχουν καθορισθεί με προηγούμενη ανακοίνωσή μας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΔΑ

Όλες οι πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές είναι αναρτημένες στο link: https://www.uniwa.gr/foitites

Ιστοσελίδα: Τμήματος Νοσηλευτικής http://nurs.uniwa.gr/