ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές που περάτωσαν τις σπουδές τους στο Τμήμα Νοσηλευτικής για να έχουν τη δυνατότητα χορήγηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού περάτωσης φοίτησης (με βαθμό πτυχίου) θα πρέπει να προηγηθεί η αποστολή αίτησης ορκωμοσίας. Λόγω της πανδημίας στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19, η αίτηση με τα δικαιολογητικά αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης ορκωμοσίας.

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη Δήλωση
  • Φοιτητική ταυτότητα (σε περίπτωση κλοπής/απώλειας βεβαίωση από την Αστυνομία που θα φαίνεται η δήλωση κλοπής/απώλειας) Η ταυτότητα προσκομίζεται ακόμη και στην περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος.
  • Αν έχετε δανειστεί βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος τα επιστρέφετε και αντίστοιχα αν διαθέτετε σήμα εισόδου αυτοκινήτου το επιστέφετε στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος.
  • Δεν απαιτείται βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος (θα αποσταλεί υπηρεσιακά)

Σημειώνεται, ότι:

  • για την αίτηση ορκωμοσίας είναι υποχρεωτικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά
  • η βεβαίωση περάτωσης απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την έκδοσή της και δεν χορηγείται αυθημερόν ή εντός 1- 2 ημερών.

 

Διεύθυνση Γραμματείας Τμήματος Νοσηλευτικής:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243Αιγάλεω Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσος Αιγάλεω) (κτίριο Κ4, γραφείο 017).