Προκήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής ενδιαφερομένων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Προκήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής ενδιαφερομένων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ το Παράρτημα Ι & το Παράρτημα ΙΙ