Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του «Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)»

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του «Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)»

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.