ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των δηλώσεων μαθημάτων που υποβλήθηκαν, ότι μερίδα φοιτητών του  Γ΄ και Ε΄ τυπικού εξαμήνου  δήλωσαν μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων και μάλιστα μαθήματα του Ζ΄ Εξαμήνου τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και προϋποθέτουν υποχρεωτική για την εκπαίδευσή τους, παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων μικρότερων  εξαμήνων.

Από την εφαρμογή του Προγράμματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, η δήλωση μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων είναι απαγορευτική με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και την σύμφωνη γνώμη της Πρυτανείας, με την  έγκριση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Τα μόνο μαθήματα που επιτρέπονται από μεγαλύτερα εξάμηνα είναι τα Επιλογής Υποχρεωτικά.

Κατανοούμε ότι στο τρέχον εξάμηνο, λόγω των συνθηκών, οι φοιτητές αισθάνθηκαν ανασφάλεια  και πραγματοποίησαν με τέτοιο τρόπο τις  δηλώσεις μαθήματων. Παρακαλούνται οι φοιτητές να πράξουν τα δέοντα.

Από το επόμενο εξάμηνο δεν θα επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων μεγαλύτερων  εξαμήνων μέσω του φοιτητολογίου (απόφαση Συνέλευσης 12/29-10-2020).

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, όσοι φοιτητές αιτηθούν υποτροφία (στεγαστικό επίδομα) ή μέσω του ΙΚΥ (επιμελών φοιτητών) μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην χορήγησή της,  διότι είναι υποχρεωτικό να έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους στα τυπικά  εξάμηνα φοίτησης.