ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εξελίξεις στην αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των μαθημάτων, συνεπεία των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, τα μαθήματα του Τμήματος Νοσηλευτικής θα συνεχιστούν με βάση τα ακόλουθα:

  1. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν στο eclass του κάθε μαθήματος που πρόκειται να δηλώσουν στο εξάμηνο και έχουν ήδη ξεκινήσει να παρακολουθούν, καθώς από εκεί μόνο θα λαμβάνουν πληροφόρηση για τον τρόπο διεξαγωγής των θεωρητικών μαθημάτων, μέχρι νεωτέρας. Επίσης στο eclass θα δίνονται οι πληροφορίες σχετικά με πώς θα διεξαχθούν τα εργαστηριακά μαθήματα κι αν υπάρξουν αναγκαίες τροποποιήσεις.
  2. Ο υπεύθυνος Καθηγητής έχει την πλήρη αρμοδιότητα να επιλέξει τον τρόπο διεξαγωγής στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματός του. Τα θεωρητικά μαθήματα θα συνεχίσουν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (συγχρονική ή ασύγχρονη). Για τα εργαστηριακά, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση μέσω eclass.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη εγγραφή σας στο eclass των μαθημάτων,

Η Πρόεδρος του Τμήματος