Συμμετοχή στο Εργαστηριακό Μέρος των μαθημάτων του Γ’ Τομέα

Συμμετοχή στο Εργαστηριακό Μέρος των μαθημάτων του Γ’ Τομέα

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, του Γ’ Τομέα «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής», να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα e-class.  Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί σε αυτό το εξάμηνο θα πρέπει να υπάρχει ακρίβεια σε ότι αφορά τον αριθμό και το ονόματα των φοιτητών που θα συμμετάσχουν. Τονίζεται πως είναι απαραίτητο να  τηρούνται  οι προθεσμίες που θα ορίσουν οι υπεύθυνοι καθηγητές των αντίστοιχων μαθημάτων.

Τα μαθήματα του Γ’ τομέα γι’ αυτό το εξάμηνο (στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση) είναι τα εξής: ΝΟΣ0501 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ, ΝΟΣ0502 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ,ΝΟΣ0703 Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική, ΝΟΣ0705 Εντατική Νοσηλευτική.

Γεώργιος Βασιλόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Νοσηλευτικής και Διαχείρισης Ελκών από Πίεση

Διευθυντής Γ’ Τομέα “Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική”