Σεμινάριο Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) 17-18 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα

Σεμινάριο Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) 17-18 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα

Θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο ATCN στις 17-18 Οκτωβρίου 2020, στην Αθήνα, στο εκπαιδευτικό κέντρο ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 4οετείς φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής που δεν έχουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών και επί πτυχίω που έχουν έως και δύο οφειλόμενα μαθήματα, καθώς και σε πτυχιούχους νοσηλευτές με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους και δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται ως νοσηλευτές.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο τραύμα, καθώς και η σχετική φόρμα υποβολής για τη συμμετοχή σε αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας https://traumaedu.randp.gr