Στρουμπούκη Θεοδώρα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας

Γ’ Τομέας, “Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική”