Βασιλόπουλος Γεώργιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γ’ Τομέας, “Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική”

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Βασιλόπουλος

Τομέας: Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική Ενήλικα

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Διοικητικές Θέσεις: Διευθυντής του Γ΄ Τομέα Παθολογικής – Χειρουργικής Νοσηλευτικής (2020-2021)

Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών (2018-2021)

Τηλ: 2105385642

Email: gvasilop@uniwa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική Νοσηλευτική και Διαχείριση Χρονίων Ελκών (ΑΠΕλΛΑ: 14045)

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=hx-4UpYAAAAJ&hl=en

Orchid id : https://orcid.org/0000-0001-7753-1553

Pubmed

Researchgate id:  https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Vasilopoulos

Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο Χειρουργική Νοσηλευτική και Διαχείριση Χρονίων Ελκών. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Χειρουργική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Έρευνα, Βασική Έρευνα, Διαχείριση Τραυμάτων και Ελκών, Επείγουσα Νοσηλευτική, Εντατική Νοσηλευτική, Νέες Τεχνολογίες, Evidence Based Practice. Κάτοχος ΔΔ (PhD τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), ΠΜΣ στην Εκπαίδευση, ΠΜΣ στην Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ, ΠΜΕ στην Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ειδικευμένος στη Χειρουργική Νοσηλευτική, Πιστοποιημένος από την European Academy of Wound Technology. Ιδρυτικό μέλος και Μέλος Δ.Σ Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών. Μέλος του Cooperating Organizations Board της European Wound Management Association. Editor in chief σε δύο διεθνή περιοδικά. Αυτοδύναμη διδασκαλία  στα ΠΜΣ «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών», «Εξειδικευμένη Νοσηλευτική», «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», (στα δύο πρώτα  μέλος της συντονιστικής επιτροπής). 67 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (55 total impact factor) και 46 σε Ελληνικά, 77 συμμετοχές ως ομιλητής σε συνέδρια, 15 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και 46 σε εθνικά συνέδρια, 4 βραβεύσεις.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές : 89 full papers, 24 paper abstracts

Ενδεικτικά 2019-2021

 1. Friligou, A., Sidiropoulou, M., Kavga, A., Gerogianni, G., Kourakos, M., Vasilopoulos, G., Polikandrioti, M.(2021). Factors Affecting State and Trait Anxiety of Relatives of Hospitalized Patients. Journal of Caring Sciences, 10(1), 9–14. https://doi.org/10.34172/JCS.2021.009.
 2. Tsoulou, V., Vasilopoulos, G., Kapadohos, T., Panoutsopoulos, G., Kalogianni, A., Toulia, G., Koutelekos, I., Gerogianni, G., & Polikandrioti, M. (2021). Information Needs in Percutaneous Coronary Artery Intervention: Validation and Reliability Analysis of NPCI-10 Item Scale. Cureus, 13(1), 1–9. https://doi.org/10.7759/cureus.12718. Web of Science
 3. Tsiampouris I, Charcharidou M, Dousis E, Oikonomidi N, Makrygianni P, Vasilopoulos G, Castana O, Koutelekos I.  (October 27, 2020) Investigating the Six-Month Incidence Rate of Burn Disease in Children in Greece. Cureus 12(10): e11192. doi:10.7759/cureus.11192. Pubmed. Web of Science
 4. Vasilopoulos G, Makrigianni P, Polikandrioti M, Tsiampouris I, Karayiannis D, Margari N, Avramopoulou L, Toulia G, Fasoi G. Pre- and Post-Operative Nutrition Assessment in Patients with Colon Cancer Undergoing Ileostomy. Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 23;17(17):6124. doi: 10.3390/ijerph17176124. PMID: 32842493.Pubmed. Impact Factor :2,849
 5. Govina, O., Polikandrioti, M., Vasilopoulos, G., Adamakidou, T., Plakas, S., Kalemikerakis, I.,Galanis P., Fouka, G. (2020). Validation with nursing students of the Greek version of the Multidimensional Attitudes Scale (MAS) towards people with disabilities Study design. Archives of Hellenic Medicine37(4), 521–528. Embase.Scopus.
 6. Michopoulos E, Papathanasiou G, Vasilopoulos G , Polikandrioti M, Dimakakos E. Effectiveness and Safety of Complete Decongestive Therapy of Phase I: A Lymphedema Treatment Study in the Greek Population.Cureus 12(7): e9264. https://doi.org/10.7759/cureus.9264PubmedWeb Of Science.
 7. Marvaki, A., Kourlaba, G., Kadda, O., Vasilopoulos, G. , Koutsoukou, A., & Kotanidou, A. (2020). A Comparative Study Between Two Support Surfaces for Pressure Ulcer Prevention and Healing in ICU PatientsCureus, 12(6): e8785. https://doi.org/10.7759/cureus.8785, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32724736/PubmedWeb Of Science.
 8. Polikandrioti M, Govina O, Vasilopoulos G, Adamakidou T, Plakas S, Kalemikerakis I, et al. (2020). Nursing Students’ Attitudes towards People with Disabilities. International  Journal of Caring Sciences. 2020;13(1):480–8. Research Article. Cinahl. Proquest. EmCare.
 9. Vasilopoulos, G., Kourakos, P., Kiskhra, O., Moraitidis, T., Polikandrioti, M., Avramopoulou, L., & Castana, O. (2020). Contemporary reconstruction of a severe neuropathic foot burn injury /Traitement conservateur d’une brûlure de pieds diabétiques. Annals of Burns and Fire Disasters, XXXIII(June), 149–153. Pubmed. Scopus.
 10. Polikandrioti M., Vasilopoulos G., Koutelekos I., Panoutsopoulos G., Gerogianni G., Alikari V., Zartaloudi A.(2020). Depression in diabetic foot ulcer : Associated factors and the impact of perceived social support and anxiety on depression.International Wound Journal.  17(4), 900-909. https://doi.org/10.1111/iwj.13348https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32219987/ Impact Factor: 2,825.
 11. Polikandrioti, Μ., Vasilopoulos,G., Koutelekos,I., Panoutsopoulos,G., Gerogianni, G., Babatsikou,F., Zartaloudi,A.,Toulia,G.(2020).Quality of Life in Diabetic Foot Ulcer: Associated Factors and the Impact of Anxiety/Depression and Adherence to Self-Care .International Journal of Lower Extremity Wounds, 19(1), 1-15.  https://doi.org/10.1177/1534734619900415https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31973632.Impact factor: 1,380 
 12. Laopoulou, F., Kelesi, M., Fasoi, G., Vasilopoulos, G., & Polikandrioti, M. (2020). Perceived Social Support in Individuals With Diabetic Foot Ulcers: A Cross-sectional Survey. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 47(1). doi: 10.1097/WON.0000000000000614. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31929446Impact factor: 2,110.
 13. Vasilopoulos, G. (2019). The problem of lower extremity burns in diabeticsHealth & Research Journal, 5(4), 124-125. doi:http://dx.doi.org/10.12681/healthresj.22067.
 14. Tsoulou, V., Karamolegou, E., Kourakos, M., Vasilopoulos, G., & Polikandrioti, M. (2019). Association of state and trait anxiety between patients who had undergone traumatic amputation and their family caregivers. International Journal of Lower Extremity Wounds, 18(2), 176-185. doi:10.1177/1534734619848580.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31096796Impact factor: 1,380
 15. Tsichlakidou, A., Govina, O., Vasilopoulos, G., Kavga, A., Vastardi, M., & Kalemikerakis, I. (2019). Intervention for symptom management in patients with malignant fungating wounds – a systematic reviewJournal of B.U.ON., 24(3), 1301-1308. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31424694Impact factor: 1,695
 16. Gerogianni, G., Polikandrioti, M., Babatsikou, F., Zyga, S., Alikari, V., Vasilopoulos, G., Grapsa, E. (2019). Anxiety–depression of dialysis patients and their caregivers.Medicina (Lithuania), 55(5). doi:10.3390/medicina55050168. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6572629/ Impact factor: 1,467

 

Για το πλήρες βιογραφικό, πατήστε εδώ.