Υπεύθυνοι για Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

Οι καθηγητές και οι φοιτητές που θα ήθελαν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μπορούν να απευθύνονται στους καθηγητές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του τμήματος Νοσηλευτικής και στους υπευθύνους του γραφείου διεθνών ακαδημαϊκών θεμάτων και ανταλλαγής φοιτητών  που είναι:

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος τμήματος, elevagel@uniwa.gr 

Βλάχου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, evlachou@uniwa.gr

Πλακάς Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής, skplakas@uniwa.gr

Παρισσόπουλος Στέλιος, Λέκτορας Εφαρμογών, spariss@uniwa.gr

Κορέλη Αλεξάνδρα, Λέκτορας Εφαρμογών, akoreli@uniwa.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Πανεπιστημιούπολη 1, Τηλέφωνο: 2105385178

Ιδρυματικός Υπεύθυνος ERASMUS+: Σάββας Βασιλειάδης, Καθηγητής

Προϊσταμένη Τμήματος:  Μπαρτζώκη Αντιγόνη  bartzoki@uniwa.gr, erasmus@uniwa.gr

Υπεύθυνη για εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές: Μαντώ Κανελλοπούλου erasmus1@uniwa.gr