ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (ΝΟΣ0302)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (ΝΟΣ0302)»

Οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Ε) (ΝΟΣ0302)» καλούνται να γραφτούν στο e class του μαθήματος «Κοινοτική Νοσηλευτική Ι Ε» και  να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις.

 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ