ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» 

Πρώτη Ενημερωτική Συνάντηση Εργαστηρίου  Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης 

 

Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης θα πραγματοποιηθεί, την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 και ώρα 9 π.μ., στο πρώτο μάθημα θεωρίας.   

Η προσέλευσή σας θα θεωρηθεί ως η πρώτη παρουσία σας στο μάθημα.   

  

Σας ευχαριστώ. 

Αρετή Σταυροπούλου