Ανακοίνωση για το Εργαστήριο (Νοσοκομεία)  του μαθήματος «Βασική Νοσηλευτική ΙΙ» (Ε) 2023-24 (NURS399) του Γ΄ εξαμήνου

Ανακοίνωση για το Εργαστήριο (Νοσοκομεία)  του μαθήματος «Βασική Νοσηλευτική ΙΙ» (Ε) 2023-24 (NURS399) του Γ΄ εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Γ΄ εξαμήνου, που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Βασική Νοσηλευτική ΙΙ – Εργαστήριο κατά το Χειμερινό εξάμηνο 2023-24, να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος.  

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για εγγραφές μέχρι και την Κυριακή 8-10-2023, στη συνέχεια η επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω του e-class του μαθήματος.

 

Οι καθηγητές του μαθήματος