Ανακοίνωση για το μάθημα “Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική (Θ)”

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική (Θ)”

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το Μάθημα “Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική (Θ)” θα ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ την Τετάρτη 12/10/2022, ώρες 15:00-17:00 μμ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν το μάθημα να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος στο σύνδεσμο: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΝΟΣ0503)

 

Οι καθηγητές του μαθήματος