Ανακοίνωση για το μάθημα “Πληροφορική της Υγείας” (Θ+Ε)

Ανακοίνωση για το μάθημα “Πληροφορική της Υγείας” (Θ+Ε)

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣ0104)” καλούνται να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (Θεωρία & Εργαστήριο) και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις: https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS328/

Οι καθηγητές του μαθήματος