Δήλωση ομάδων Εργαστηρίων για τα μαθήματα του Ζ΄ Εξαμήνου: «Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε)», «Νοσηλευτική Μητρότητας και Γυναικολογική Νοσηλευτική (Ε)», «Εντατική Νοσηλευτική (Ε)», «Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική (Ε)»

Δήλωση ομάδων Εργαστηρίων για τα μαθήματα του Ζ΄ Εξαμήνου: «Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε)», «Νοσηλευτική Μητρότητας και Γυναικολογική Νοσηλευτική (Ε)», «Εντατική Νοσηλευτική (Ε)», «Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική (Ε)»

Καλούνται οι φοιτητές του Ζ΄ Εξαμήνου ή μεγαλύτερων Εξαμήνων οι οποίοι έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν στο Φοιτητολόγιο και θα παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα:

«Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε)»,

«Νοσηλευτική Μητρότητας και Γυναικολογική Νοσηλευτική (Ε)»,

«Εντατική Νοσηλευτική (Ε)»,

«Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική (Ε)».

Να κάνουν εγγραφή στο Eclass ΑΜΕΣΑ στο μάθημα με τον τίτλο: «Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» και να:

  1. Διαβάσουν την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο eclass (στις Ανακοινώσεις) του παραπάνω μαθήματος
  2. Διαβάσουν με προσοχή το Κυκλικό Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης των Εργαστηρίων του Ζ΄ Εξαμήνου στο eclass του παραπάνω μαθήματος (στα Έγγραφα), το οποίο έχει αναρτηθεί σε .pdf αρχείο.
  3. Δηλώσουν/επιλέξουν ομάδα Εργαστηρίου από την επιλογή Ομάδα Χρηστών (π.χ. 1α ή 1β ή 2α ή 2β κ.λπ.) μέχρι την Τρίτη 01/11/2022.

 

Οι Καθηγητές των μαθημάτων