Εγγραφή στο eclass για τα μαθήματα του Ζ΄ Εξαμήνου: «Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε)», «Νοσηλευτική Μητρότητας και Γυναικολογική Νοσηλευτική (Ε)», «Εντατική Νοσηλευτική (Ε)», «Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική (Ε)».

Εγγραφή στο eclass για τα μαθήματα του Ζ΄ Εξαμήνου: «Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε)», «Νοσηλευτική Μητρότητας και Γυναικολογική Νοσηλευτική (Ε)», «Εντατική Νοσηλευτική (Ε)», «Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική (Ε)».

Καλούνται οι φοιτητές του Ζ΄ Εξαμήνου ή μεγαλύτερων Εξαμήνων οι οποίοι έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν στο Φοιτητολόγιο και θα παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα, να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στα eclass των παρακάτω μαθημάτων:

  1. «Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε)»,
  2. «Νοσηλευτική Μητρότητας και Γυναικολογική Νοσηλευτική (Ε)»,
  3. «Εντατική Νοσηλευτική (Ε)»,
  4. «Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική (Ε)».

 

Επίσης καλούνται να γραφτούν στο eclass στο μάθημα:

5. «Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024: ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: 6 εβδομάδες, 27-11-23 – 19-1-24 [ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΝΤΑΤΙΚΗ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ] (NURS430)». Το μάθημα αυτό θα εμφανιστεί στο eclass τη Δευτέρα 16/10/2023.

 

Οι καθηγητές των μαθημάτων