Εγγραφή στο eClass του Εργαστηρίου του μαθήματος “Βασική Νοσηλευτικη Ι”

Εγγραφή στο eClass του Εργαστηρίου του μαθήματος “Βασική Νοσηλευτικη Ι”

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ της Βασικής Νοσηλευτικής 1 να εγγραφούν στο eclass του (Ε) για το Εαρινό Εξάμηνο 2023 μέχρι την Τετάρτη 22/2/23 και μέχρι τις 10.00 μμ.