ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ώσπου να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις όλων των φοιτητών  οι πρωτοετείς δεν μπορούν να προβούν σε καμία ενέργεια δήλωσης συγγραμμάτων  στον ΕΥΔΟΞΟ.