Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη-Νοσηλευτικές Θεωρίες

Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη-Νοσηλευτικές Θεωρίες

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις λόγω νόσησης και καραντίνας, να προσέλθουν την Πέμπτη 24/02/22 και ώρα 14:30 στο Γραφείο των Καθηγητών κτήριο Κ13 2ος όροφος, σε προφορική εξέταση. (Απαραίτητη η προσκόμηση βεβαώσης νόσησης)

Η Καθηγήτρια του μαθήματος

Κελέση Μάρθα