ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022/2023

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022/2023

Οι  δηλώσεις  μαθημάτων του Τμήματος Νοσηλευτικής  του Πα.Δ.Α θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από 8/3 (00.01) έως 26/3/2023 (23.59)

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές από Β έως και Η΄ Εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες ενώ οι φοιτητές του Πτυχίου ( από 9ο εξάμηνο και πάνω)  μέχρι 52 ώρες.

Οι φοιτητές που γράφονται στο eclass  για την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να έχουν δηλώσει και το αντίστοιχο μάθημα στο φοιτητολόγιο. Φοιτητής που έχει πραγματοποιήσει εγγραφή μόνο στο eclass και όχι στο φοιτητολόγιο δεν μπορεί να λάβει βαθμολογία του μαθήματος.

Σε περίπτωση που υπερβείτε  τις προβλεπόμενες ώρες (όπως ορίσθηκαν με αποφάσεις της Συγκλήτου και προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου) η δήλωσή σας καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή από το μηχανογραφικό σύστημα.

Προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει το σύστημα τη δήλωση περισσοτέρων ωρών αλλά αυτή καταχωρείται αυτόματα ως δήλωση με πρόβλημα.

Υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι με τη με αρ.1/28-1-2020 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής (όπως εφαρμόζεται από το 2020) σύμφωνα με την οποία «Προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός φοιτητών που δύνανται να δηλώσουν έκαστο ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) μάθημα ανά εξάμηνο σπουδών κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών φοιτητών  προκειμένου το Τμήμα  να εκπαιδεύει επιστήμονες,  γνώστες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου της νοσηλευτικής επιστήμης».

Πρακτικά  αυτό σημαίνει ότι «έχει προσδιορισθεί στο μηχανογραφικό σύστημα ως ανώτατος αριθμός 80-100 (ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών ανά εξάμηνο) φοιτητές που δύνανται να δηλώσουν έκαστο μάθημα ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) ανά τυπικό εξάμηνο σπουδών,  κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών . Διευκρινιστικά αν κάποιο μάθημα ΥΕ δηλωθεί πάνω από τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών,  παύει να είναι προσφερόμενο και οι επόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από  υπόλοιπα διαθέσιμα μαθήματα. Αν δηλώσετε μάθημα που δεν είναι προσφερόμενο η δήλωση μαθημάτων  αυτόματα  καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή».

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΩΡΕΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ.

 

Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι. θα πρέπει στις δηλώσεις τους να επιλέξουν μαθήματα μέσα από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης εσείς δεν θα την  βλέπετε μόνο όταν λήξει η προθεσμία και  οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία.

Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης ΜΠΟΡΕΊΤΕ  να δηλώσετε  συγγράμματα στον ΕΥΔΟΞΟ.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επικοινωνείτε   στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας  e-mail: gramnurse@uniwa.gr. Η διευθέτηση γίνεται αποκλειστικά με αλληλογραφία (όχι δια ζώσης ή τηλεφωνικά) και επικοινωνείτε πάντα από την ιδρυματική  σας διεύθυνση.

 

Ημερομηνία : 7/3/2023

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής