Διαδικτυακή Συνάντηση με θέμα “Η πρόληψη στο επίκεντρο της φροντίδας για τον καρκίνο”

Διαδικτυακή Συνάντηση με θέμα “Η πρόληψη στο επίκεντρο της φροντίδας για τον καρκίνο”

Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε στη Διαδικτυακή Συνάντηση (webinar) με θέμα “Η πρόληψη στο επίκεντρο της φροντίδας για τον καρκίνο” η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, μετά από αναβολή.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη σύνδεσή σας θα βρείτε στο αρχείο.