Εγγραφή στα e-class των μαθημάτων για τη συμμετοχή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022