Ειδική οδηγία προς τους φοιτητές για την περίπτωση νόσησης κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων