Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-23

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-23

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023*.

Οι φοιτητές  του Τμήματος Νοσηλευτικής μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις συγγραμμάτων από  10 Νοεμβρίου  μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων τους  έως  την *Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022*. Αν προσπαθήσουν νωρίτερα δεν θα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή η δήλωσή τους.

 Οι φοιτητές/φοιτητές  του 1ου εξαμήνου μπορούν να ξεκινήσουν να δηλώνουν συγγράμματα από 24/10/2022.