ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής ότι με απόφαση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αναβάλλονται οι εξετάσεις της Δευτέρας 6/2/2023 λόγω καιρού. Η ημέρα και ώρα εξέτασης των εξ΄ αναβολής μαθημάτων αναφέρονται στο επικαιροποιημένο από τις 5/2/2023 πρόγραμμα της εξεταστικής που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η Επιτροπή Εξετάσεων