Ημερομηνίες υποβολής Αιτήσεων βελτίωσης βαθμολογίας στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023/2024

Ημερομηνίες υποβολής Αιτήσεων βελτίωσης βαθμολογίας στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023/2024

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του  Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/τ.Β/ 21-10-2020), όπως ισχύει,  οι φοιτητές διατηρούν  δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτηση προς τη Γραμματεία του οικείου ΤμήματοςΣτις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Οι φοιτητές διατηρούν δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών τους και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβουν επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.                                               

Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής στη με αρ. 12/6-6-2024 συνεδρίασή της,  καθόρισε το διάστημα που θα  υποβληθούν οι αιτήσεις βελτίωσης βαθμολογίας για μαθήματα εαρινών  εξαμήνων φοίτησης, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2023/2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση των φοιτητών  που επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας , θα υποβληθεί  από 12 έως και 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uniwa.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πα.Δ.Α- «Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου για Πολίτες».

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη διαδρομή: Σύνδεση -Σύνδεση μέσω taxisnet. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε Θέμα: Αίτηση  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Τμήματος Νοσηλευτικής (παρακαλείσθε το θέμα να αναγραφεί πιστά διότι ελλοχεύει   κίνδυνος η αίτηση σας να  παραληφθεί από άλλο  Τμήμα του Ιδρύματος) όπου θα συνυποβάλετε  την αίτηση η οποία  επισυνάπτεται και είναι διαθέσιμη  και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μόνο στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια  δεν διαθέτει κωδικούς taxisnet μπορεί να στείλει την αίτηση  με σαρωμένη την υπογραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος gramnurse@uniwa.gr  με θέμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

Ο κάθε φοιτητής/τρια θα υποβάλλει μία (1) μόνο αίτηση αναφέροντας το μάθημα ή τα μαθήματα που επιθυμεί να βελτιώσει τη βαθμολογία του/της.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η συμμετοχή στην εξέταση είναι υποχρεωτική. Αν για οποιαδήποτε λόγο (εκτός υγείας με ανάλογα παραστατικά νοσηλείας) δεν συμμετάσχει στην εξέταση βελτίωσης δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για το ίδιο μάθημα.