Κατάταξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδ. έτος 2022/2023

Κατάταξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδ. έτος 2022/2023

Κατάταξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Νοσηλευτικής  της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023