Προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 65915/15-07-2022 (ΑΔΑ: 66Ξ546Μ9ΞΗ-67Γ) προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023. Η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος https://www.uniwa.gr και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/).

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 16/07/2022 & 21/07/2022.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ) ΘΑ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 22/07/2022 ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 04/08/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59′:59″”.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΣΤΙΣ 04/08/2022 ΔΕΝ ΘΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Καθορισμός Κριτηρίων  Επιλεξιμότητας υποψήφιων ακαδημαϊκών υποτρόφων (απόφαση Συνέλευσης με αρ. 8/21-6-2022)

Φόρμα στοιχείων υποψήφιου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για νοσηλευτικό μάθημα

Φόρμα στοιχείων υποψήφιου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για ιατρικό μάθημα

 

Οι υποψήφιοι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι του Τμήματος Νοσηλευτικής υποχρεούνται στην συμπλήρωση και της αντίστοιχης φόρμας στοιχείων που θα  καταχωρήσουν μαζί με την αίτησή τους.