ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ 2022-2023