Πρόσκληση – Προκήρυξη Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων»

Πρόσκληση – Προκήρυξη Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων»

Πρόσκληση – Προκήρυξη Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» (Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη για τον Γ’ Κύκλο Σπουδών 2022-2024)