Συμμετοχή σε ερευνητική μελέτη Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Νοσηλευτικής