Υποχρεωτική εγγραφή στο e-class των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Υποχρεωτική εγγραφή στο e-class των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές ότι είναι υποχρεωτική η άμεση εγγραφή τους στο e-class κάθε μαθήματος του εξαμήνου που έχουν δηλώσει, γιατί εκεί θα ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες και την πορεία από τους καθηγητές του μαθήματος.

Από την Γραμματεία του Τμήματος