10ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής