Διεπιστημονικό Συμπόσιο Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας | 2-4 Δεκεμβρίου 2022 | Καρπενήσι