Επιστημονική Ημερίδα “Μεγαλώνοντας με τον Αυτισμό”, 01 Απριλίου 2023