Νοσηλευτική Λοιμώξεων

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0604

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS225/

Αξιολόγηση φοιτητών

 Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

    Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

    Ερωτήσεις κρίσεως

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν τις λοιμώξεις.
 • Λαμβάνουν μέτρα ελέγχου λοιμώξεων και περιορισμού διασποράς των παθογόνων μικροβίων.
 • Σχεδιάζουν τη φροντίδα των ασθενών με λοιμώξεις
 • Συνεργάζονται άριστα με όλα τα μέλη της ομάδας υγείας, τον ασθενή και το περιβάλλον του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία                
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Απώτερος στόχος του θεωρητικού μαθήματος είναι καταστήσει ικανό τον φοιτητή/τρια  να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις  όπως επίσης να μπορεί να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τον κύριο φορέα διασποράς των νοσογόνων μικροοργανισμών.

Συγγράμματα στο Εύδοξος

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Δοκουτσίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μάργαρη Νικολέττα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διδάσκοντες

Δοκουτσίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μάργαρη Νικολέττα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 • Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις (ορισμός, είδη λοιμώξεων)
 • Ο θεσμός του Νοσηλευτή επιτήρησης λοιμώξεων
 • Υγιεινή χεριών και  μέτρα ατομικής πρόληψης (Μ.Α.Π)
 • Ατομική Υγιεινή ασθενή
 • Μέτρα μόνωσης και κατηγορίες (βασικές προφυλάξεις,  επαφής, σταγονίδια, αερογενή, γεωγραφική περιοχή)
 • Διαχείριση ιματισμού. Απολύμανση στο χώρο του νοσοκομείου
 • Μέτρα ελέγχου πρόληψης και παρέμβασης σε ενδοφλέβιες (i.v) παροχές
 • Λήψη και μεταφορά δειγμάτων στο εργαστήριο
 • Λοιμώξεις από ουροκαθετήρες (έλεγχος και αντιμετώπιση)
 • Χειρουργικές λοιμώξεις (έλεγχος και αντιμετώπιση)
 • Διαχείριση ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από Gram αρνητικά πολυανθεκτικά παθογόνα σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (Απομόνωση ασθενούς) Διαχείριση νεοεισαχθέντων ασθενών με γνωστό αποικισμό ή με αυξημένη πιθανότητα αποικισμού από πολυανθεκτικό στέλεχος
 • Χορήγηση και κατάχρηση αντιβιοτικών. Πολιτική και βασικές αρχές στη χρήση αντιβιοτικών                      
 • Λοιμώξεις σε ειδικές μονάδες          
 • Κόστος διαχείρισης νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Καταγραφή λοιμώξεων, πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες.