Ψυχιατρική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0505

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Ερωτήσεις κρίσεως

 • Ομαδική εργασία (10%)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να διακρίνουν τα είδη των ψυχιατρικών παθήσεων
 • Να φροντίζουν τους ασθενείς και το περιβάλλον τους έχοντας επίγνωση των ψυχολογικών τους αναγκών
 • Να συμβάλλουν έχοντας συνείδηση του νοσηλευτικού τους ρόλου στις ομάδες ψυχικής υγείας που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη, αντιμετώπιση – αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη του ψυχικά πάσχοντος ασθενή.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με τις κλινικές εικόνες των νευρολογικών – ψυχιατρικών παθήσεων. Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην επικοινωνία τους με τους συγκεκριμένους ασθενείς. Η διάγνωση, η αντιμετώπιση και η θεραπεία των νευρολογικών – ψυχιατρικών παθήσεων από την θεραπευτική ομάδα και ο ρόλος του νοσηλευτή μέσα αυτή.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Λιάπης Χρήστος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Λιάπης Χρήστος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

 • Εισαγωγή – Βασικές ψυχιατρικές έννοιες
 • Ιστορική ανασκόπηση της Ψυχιατρικής
 • Ψυχική υγεία, Ψυχική νόσος, Φυσιολογικότητα, Θεωρίες σχετικές με τη διάπλαση της προσωπικότητας και η σημασία τους για την ερμηνεία των ψυχικών διαταραχών και της ανθρώπινης ψυχοπαθολογίας.
 • Ψυχικές λειτουργίες – ψυχοδυναμική ερμηνεία των διαταραχών τους σε σχέση με τα κίνητρα της συμπεριφοράς, τους μηχανισμούς άμυνας του ΕΓΩ, την ψυχαναλυτική θεωρία των ενορμήσεων, ατομικούς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες.
 • Ψυχοπαθολογικές ψυχιατρικές εικόνες
 • Νευρώσεις – Ψυχώσεις – Συναισθηματικές διαταραχές – Οργανικά ψυχοσύνδρομα.
 • Ψυχοσωματικές ασθένειες – Νευροφυτικές διαταραχές – Διαταραχές διατροφής.
 • Διαταραχές της προσωπικότητας. Οριακές διαταραχές. Σεξουαλικές διαταραχές.
 • Νοητική καθυστέρηση και ψυχιατρικές διαταραχές.
 • Κατάχρηση ουσιών – Ασθένειες εξάρτησης (βιολογικές – ψυχοδυναμικές ερμηνείες σε σχέση με την διαφορετικότητα της ψυχοπαθολογίας του χρήστη και τις μορφές και φάσεις της εξαρτητικής συμπεριφοράς – εξαρτήσεις και ψυχικές διαταραχές – «διπλή διάγνωση»).
 • Στοιχεία ψυχογηριατρικής  ( γεροντοψυχιατρική ).
 • Ψυχικές διαταραχές στη κύηση και τη λοχεία.
 • Ψυχολογία του σωματικά πάσχοντος ασθενή.
 • Στοιχεία θεραπευτικής αποκατάστασης ψυχιατρικών ασθενών. Κοινωνική – Κοινοτική ψυχιατρική. Ψυχιατρικοί θεραπευτικοί φορείς – ενδιάμεσες δομές. Κοινωνικοί παράγοντες στην αιτιοπαθογένεια των ψυχιατρικών διαταραχών. Ο ρόλος του νοσηλευτή στα διάφορα ψυχιατρικά πλαίσια, στην πρόληψη, αντιμετώπιση – αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη του ψυχικά πάσχοντος ασθενή. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην διεπιστημονική ομάδα φροντίδας υγείας ψυχικά πασχόντων ασθενών.