Ψυχιατρική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0505

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Ερωτήσεις κρίσεως

 • Ομαδική εργασία (10%)

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Διδάσκοντες

Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Περίγραμμα

 • Ιστορική ανασκόπηση της Ψυχιατρικής
 • Ψυχική υγεία, Ψυχική νόσος, Φυσιολογικότητα, Θεωρίες σχετικές με τη διάπλαση της προσωπικότητας και η σημασία τους για την ερμηνεία των ψυχικών διαταραχών και της ανθρώπινης ψυχοπαθολογίας.
 • Ψυχικές λειτουργίες – ψυχοδυναμική ερμηνεία των διαταραχών τους σε σχέση με τα κίνητρα της συμπεριφοράς, τους μηχανισμούς άμυνας του ΕΓΩ, την ψυχαναλυτική θεωρία των ενορμήσεων, ατομικούς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες.
 • Νευρώσεις – Ψυχώσεις – Συναισθηματικές διαταραχές – Οργανικά ψυχοσύνδρομα.
 • Ψυχοσωματικές ασθένειες – Νευροφυτικές διαταραχές – Διαταραχές διατροφής.
 • Διαταραχές της προσωπικότητας. Οριακές διαταραχές. Σεξουαλικές διαταραχές.
 • Νοητική καθυστέρηση και ψυχιατρικές διαταραχές.
 • Κατάχρηση ουσιών – Ασθένειες εξάρτησης (βιολογικές – ψυχοδυναμικές ερμηνείες σε σχέση με την διαφορετικότητα της ψυχοπαθολογίας του χρήστη και τις μορφές και φάσεις της εξαρτητικής συμπεριφοράς – εξαρτήσεις και ψυχικές διαταραχές – «διπλή διάγνωση»).
 • Στοιχεία ψυχογηριατρικής ( γεροντοψυχιατρική ).
 • Ψυχικές διαταραχές στη κύηση και τη λοχεία.
 • Ψυχολογία του σωματικά πάσχοντος ασθενή.
 • Στοιχεία θεραπευτικής αποκατάστασης ψυχιατρικών ασθενών. Κοινωνική – Κοινοτική ψυχιατρική. Ψυχιατρικοί θεραπευτικοί φορείς – ενδιάμεσες δομές. Κοινωνικοί παράγοντες στην αιτιοπαθογένεια των ψυχιατρικών διαταραχών. Ο ρόλος του νοσηλευτή στα διάφορα ψυχιατρικά πλαίσια, στην πρόληψη, αντιμετώπιση – αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη του ψυχικά πάσχοντος ασθενή. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην διεπιστημονική ομάδα φροντίδας υγείας ψυχικά πασχόντων ασθενών.