Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος

Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος Νοσηλευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Συγκροτήθηκε με τη με αρ. ΠΡΩΤ: 66067 – 01/09/2021 (ΑΔΑ: ΨΩ4Θ46Μ9ΞΗ-Ψ7Φ) πράξη της Προέδρου

 

  1. Γεωργία Φασόη, Καθηγήτρια, Προέδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Μάρθα Κελέση – Σταυροπούλου, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής.
  3. Αρετή Σταυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Τομέα «Βασικής Νοσηλευτικής».
  4. Ιωάννης Καλεμικεράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα «Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας»
  5. Χρυσούλα Τσίου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Τομέα «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής»
  6. Ευγενία Βλάχου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Τομέα Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
  7. Αικατερίνη Ρυζιώτου, Ε.Τ.Ε.Π (Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ)

 

Εκπρόσωπος φοιτητών (Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών – Υποψήφιων Διδακτόρων) δεν έχει υποδειχθεί.

Γραμματέας  Διοικητικού Συμβουλίου Πηνιώ Λεωνίδα, Προϊστάμενη Τμήματος  Γραμματείας  Τμήματος Νοσηλευτικής.