ΠΜΣ «Νευρολογικά Νοσήματα – Συγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις»

Σκοπός και Στόχοι του ΠΜΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργάνωσε και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νευρολογικά νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις».

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Νευρολογικής- Νευροχειρουργικής επιστήμης.

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε επαγγελματίες υγείας και η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και τη διδασκαλία στο χώρο της Υγείας με στόχο την παροχή κλινικής πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις σε νευρολογικούς ασθενείς. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμο για επαγγελματίες υγειονομικούς που έχουν εμπειρία στη νευρολογική φροντίδα υγείας και επιθυμούν να προωθήσουν την κλινική τους πρακτική, να αναπτύξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην έρευνα και την τεκμηριωμένη υγειονομική περίθαλψη.

 

Ο κάτοχος του ΠΜΣ θα είναι ικανός:

 

  • Να κατανοεί και να επιλύει τα προβλήματα των νευρολογικών ασθενών και των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου θα μπορεί να στελεχώνει Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Μονάδες καθώς και κέντρα αποκατάστασης αναπήρων
  • Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει νοσηλευτική φροντίδα σε νευρολογικούς ασθενείς και να ασκεί αυτοδύναμο έργο σε νευρολογικούς ασθενείς και στις οικογένειές τους στην κοινότητα (συμβουλευτική, κατ’ οίκον νοσηλεία)
  • Να σχεδιάζει και να συμμετέχει σε έρευνα εστιασμένη στην προηγμένη νευρολογική φροντίδα
  • Να απασχολείται γενικότερα σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων νευρολογικής φροντίδας

 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον τομέα «Νευρολογικά Νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις».

 

Διευθύντρια του Προγράμματος είναι η Δρ Χρυσούλα Τσίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

Το μεταπτυχιακό αυτό έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του και επομένως δεν παρέχει μαθήματα και δεν δέχεται νέους φοιτητές.