Αλικάρη Βικτωρία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vicalikari@uniwa.gr

Ονοματεπώνυμο: Βικτωρία Αλικάρη

Βαθμίδα: Λέκτορας    ΦΕΚ: 1309/1 Αυγούστου 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 22816

Γνωστικό αντικείμενο: Κοινοτική Νοσηλευτική

Τομέας: Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας

Εργαστήριο: Νοσηλευτική Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων (Κτήριο K13 102, τηλ 2105385649)

Τηλέφωνο Γραφείου: 2105385649

Email: vicalikari@uniwa.gr

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Victoria-Alikari-2

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=85Ax1ckAAAAJ&view_op=list_works&alert_preview_top_rm=2&sortby=pubdate

Web of Science: https://publons.com/researcher/4473688/victoria-alikari/

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-1733-6208

Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=alikari+victoria

 

Εκπαίδευση-Σπουδές

1997: Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Α’, Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2003: Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής, Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2007: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Κλινική   Νοσηλευτική» με κατεύθυνση «Πρόληψη και  Έλεγχος Λοιμώξεων», Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

2017: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

2021: Μεταδιδακτορική έρευνα, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεφρολογική Νοσηλευτική, Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, Εκπαίδευση Ασθενούς, Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: 2008-2018: εργαστηριακή συνεργάτις, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας, 2018-2019: Ακαδημαϊκή υπότροφος, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Επαγγελματική προϋπηρεσία: 1999–2000: υπεύθυνη νοσηλεύτρια Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 2001-2019: υπεύθυνη νοσηλεύτρια και προϊσταμένη Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Διδασκαλία μαθημάτων:

Προπτυχιακό επίπεδο: 1) Νεφρολογική Νοσηλευτική, 2) Νοσηλευτική Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 3) Επιδημιολογία.

Μεταπτυχιακό επίπεδο: διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος και του τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Λοιπές πληροφορίες:

Editorial member and reviewer in the “Archives of Hellenic Medicine”.

Editorial member and reviewer in the “Hellenic Journal of Nursing”.

Editorial member and reviewer in the “Global Journal of Health Science”.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Alikari V, Fradelos EC. Translation, cltural adaptation, validity, and internal consistency of the Greek version of the Individual Workload Perceptions Scale-Revised. Cureus. 2021;13(10):e19174. https://doi.org/10.7759/cureus.19174.  (PubMed)

Alikari V, Fradelos EC, Giannakopoulou N, Gerogianni G, Efstathiou F, Lavdaniti M, Zyga S. Translation, cultural adaptation, validation and internal consistency of the Factors of Nurses Caring Behavior. Mater Sociomed. 2021;33(1):34-40. https://doi.org/10.5455/msm.2021.33.34-40. (PubMed).

Alikari V, Fradelos EC, Papastavrou E, Alikakou S, Zyga S. Psychometric properties of the Greek version of the Caring Behaviors Inventory-16. Cureus. 2021;13(5):e15186. https://doi.org/10.7759/cureus.15186.  (PubMed).

Fradelos EC, Alikari V, Tsaras K, Papathanasiou IV, Tzavella F, Papagiannis D, Zyga S. The effect of spirituality in quality of life of hemodialysis patients. J Relig Health. 2021. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01153-x.  (PubMed).

Alikari V, Matziou V, Tsironi M, Theofilou P, Giannakopoulou N, Tzavella F, Fradelos EC, Zyga S. Patient knowledge, adherence to the therapeutic regimen, and quality of life in hemodialysis: knowledge, adherence, and quality of life in hemodialysis. Adv Exp Med Biol. 2021;1337:259-272. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78771-4_29. (PubMed).

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.