Δούσης Ευάγγελος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Δ’ Τομέας, “Παιδιατρική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Γνωστικό Αντικείμενο:Παιδιατρική – Ογκολογική Νοσηλευτική” – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 23498)

Εκπαίδευση: ΕΚΠΑ (PhD με θέμα: «Η επίδραση της εφαρμογής νοσηλευτικών παρεμβάσεων ελέγχου λοιμώξεων στη συχνότητα VRE αποικισμού σε παιδιά με νεοπλασία»)

ΕΚΠΑ MSc (Master): Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,

Βασικά πτυχία: ΕΚΠΑ Νοσηλευτική Σχολή, ΤΕΙ Αθήνας Νοσηλευτική Σχολή.

Προϋπηρεσία: Από το 2009 – σήμερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  (πρ. ΤΕΙ Αθήνας). Προϋπηρεσία 21 ετών, στο Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» σαν κλινικός παιδιατρικός Νοσηλευτής (σε παιδιατρικά τμήματα, στο χειρουργείο), σαν Νοσηλευτής Γρ. Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτής στην Παιδιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα επί 12 έτη και Προϋπηρεσία 1,5 έτους στο «Απολλώνιο Θεραπευτήριο» & στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς».

Διδακτική εμπειρία: Μαθήματα στο Τμήμα Νοσηλευτικής: Παιδιατρική Νοσηλευτική (Θεωρία, Εργαστήριο), Βασική Νοσηλευτική (Εργαστήριο), Ογκολογική Νοσηλευτική (Θεωρία), Μεθοδολογία Έρευνας στη Νοσηλευτική (Θεωρία), Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Εργαστήριο), Νοσηλευτική Διοίκηση (Θεωρία), Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Θεωρία).

Μαθήματα σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Εξειδικευμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική, Εντατική & Επείγουσα Παιδιατρική Νοσηλευτική, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Σχέδια Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών.

Μαθήματα σε άλλους φορείς: Παιδιατρική Νοσηλευτική, Παιδιατρική Χειρουργική Νοσηλευτική, Επείγοντα Παιδιατρικά Προβλήματα, Διεγχειρητική Νοσηλευτική, Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας.

Λοιπές πληροφορίες: Εκπαιδευτής στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) στο μάθημα «Παιδιατρική Νοσηλευτική» από το 2002-2008.

Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (πιστοποίηση ACTA-3) & πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

πρ. Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος και εκπρόσωπός του στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

πρ. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Νοσηλευτική του ΕΣΝΕ και του McMaster Online Rating of Evidence System (MORE).

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική» του ΣΥΔΝΟΧ

Μέλος της Bank of Experts για το θεματικό πεδίο «Child and Infant Care» του International Council of Nurses (ICN) για τα έτη 2005-2013.

Μέλος του Συλλόγου Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου, του Συλλόγου Αποφοίτων Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής του Παιδιατρικού Τομέα του ΕΣΝΕ για σειρά ετών.

 

Research Gate: Evangelos Dousis

Google Scholar Profile: Evangelos Dousis

Orchid ID: https://orcid.org/0000-0003-3882-7110

PubMed – NCBI (My bibliography)

Πλήρες βιογραφικό βρίσκεται εδώ.