Φασόη Γεωργία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος

Ονοματεπώνυμο: Φασόη Γεωργία

Βαθμίδα: Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής   ΦΕΚ: 1696 τ. Γ΄/28-07-2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 11481

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινοτική Νοσηλευτική Φροντίδα γυναικών με καρκίνο μαστού

Τομέας: Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας

Διοικητικές Θέσεις: Πρόεδρος Τμήματος , Διευθύντρια του ΠΜΣ Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας»

Εργαστήριο: Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων ΝΑΧΠ (Κ13 102, τηλ: 210 5385649)

Τηλέφωνο Γραφείου: 2105385612

Email: gfasoi@uniwa.gr

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Georgia-Fasoi

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ErZUd7MAAAAJ&pagesize

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-4577-076

Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/all/?term=Fasoi%20G

  

Εκπαίδευση-Σπουδές: Έχει Πτυχίο Νοσηλευτικής ΚΑΤΕΕ, ισότιμο με ΤΕΙ (1980), Πτυχίο ειδικότητας Χειρουργικής Νοσηλευτικής (1987) Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Πτυχίο Νοσηλευτικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990), Master of Science (2001) στην Δημόσια Υγεία του ΕΚΠΑ και Διδακτορικό δίπλωμα (2010) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της προαγωγής και διατήρησης της υγείας των ηλικιωμένων, καθώς και θέματα Ογκολογικής Νοσηλευτικής, όπως η ποιότητα της ζωής ασθενών με καρκίνο.

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Εργάστηκε στο Απολλώνειο Θεραπευτήριο από τον Ιούνιο του 1980 έως και το Δεκέμβριο του 1985. Στη συνέχεια εργάστηκε στο ΤΕΙ Αθήνας μέχρι το 2018 και σήμερα είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο: Έχει διδάξει Τα μαθήματα Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη (Θεωρία και Εργαστήριο), Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής (Θεωρία και Εργαστήριο), Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, Διαγνωστική Νοσηλευτική Προσέγγιση, Προαγωγή και αγωγή Υγείας, Εισαγωγή στην Κοινοτική Νοσηλευτική (Εργαστήριο) και Κοινοτική Νοσηλευτική (Εργαστήριο).

Σήμερα διδάσκει: Προαγωγή Υγείας και Προληπτική Νοσηλευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική Ι, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική και Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ.

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Έχει διδάξει το μάθημα Μονάδες τραύματος και Μεθοδολογία της έρευνας στο ΠΜΣ «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και ελκών».

Λοιπές πληροφορίες:

Είναι μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), του Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Σ.Ν.Ε.), της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών και της της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ). Το ερευνητικό της έργο άπτεται θεμάτων ογκολογικής Νοσηλευτικής, Ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο, και Κοινοτικής και Βασικής Νοσηλευτικής.

 

 Βιβλία

 • Book entitled “Fundamental Nursing Theory, Education Implementation” Papageorgiou Dimitris, Kelesi Martha, Fasoi Georgia, Edition, Konstadaras (2013). (ISBN: 978-960-6802-48-5). This is used as a book to students of B semester course of “Fundamental Nursing I
 • Book entitled “Introduction to Nursing Science. Theoretical and Philosophical.Framework Kelesi Martha, Fasoi Georgia, Papageorgiou Dimitris, Edition, Konstadaras (2016). (ISBN: 97896 . 06802942). This is used as a book to students of A semester course of “Introduction in Nursing. Nursing Theories”.
 • Book entitled «Principles and clinical skills in Nursing» Georgia Fasoi, Martha Kelesi, Dimitris E. Papageorgiou. Edition Konstadaras (2019) ISBN: 9789606080456 This is used as a book to students of C semester course of “Fundamental Nursing II”.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Stavropoulou, A., Vlamakis, D., Kaba, E., Kalemikerakis, I., Polikandrioti., M, Fasoi, G., Vasilopoulos, G., Kelesi, M. (2021). “Living with a Stoma”: Exploring the Lived Experience of Patients with Permanent Colostomy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (16), 8512.
 2. Mavratza, T., Adamakidou, T., Apostolara, P., Fasoi, G., Mantzorou, M., Mantoudi, , Drakopoulou, M., and Misouridou, E. (2021). Professional Quality of Life in Greek Health Professionals Working with Refugees and Migrants. Materia Socio-Medica, 33 (2), 94.
 3. Petidou, E., Kalemikerakis J., Vlachou E., Fasoi G. (2022). Anxiety, depression, social isolation and quality of life in patients with diabetic foot syndrome: A systematic Review. Rostrum of Asklepius, 1st issue (January-March): 108-129.
 4. Kaba, E., Stavropoulou, A., Kelesi, M., Toylia, G., Fasoi, (2021). Critiquing a Grounded Theory Research Paper: Αn Educational Guide for Nurses. Global Journal of Health Science, 13 (5): 92-103.
 5. Bourazani, M., Asimakopoulou, E., Magklari, C., Fyrfiris, N., Tsirikas, I., Diakoumis, G., Kelesi, M., Fasoi, G., Kormas, T., Lefaki, G. (2021). Developing an enhanced recovery after surgery program for oncology patients who undergo hip or knee reconstruction surgery. World J Orthop 2021; 12(6): 346-359. doi: 5312/wjo.v12.i6.346.
 6. Platia, T., Fasoi, G., Vasilopoulos, G., Kadda, O., Toulia, G., kelessi- Stavropoulou, M. (2021). Quality of Life in patients with heart failure. Rostrum of Asklepius, 20 (2):141-157.
 7. Angeli, P., Fasoi, G., Zartaloudi, A., Gatzoglou, K., Kontos, M., Konstantinidis, T., Kalemikerakis, I., Govina O. (2021). Post-treatment anxiety, depression, sleep disorders and associated factors in women who survive breast cancer. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing 8 (2) 147-155. (SJR 0.280).
 8. Kaba, E., Stavropoulou, A., Kelesi, M., Triantafyllou, A., Goula, A., Fasoi, (2021). Ten Key Steps to Writing a Protocol for a Qualitative Research Study: A Guide for Nurses and Health Professionals. Global Health Sciences 13 (6): 1-58.
 9. Kaba, E., Stavropoulou, A., Kelesi, M., Toylia, G., Fasoi, G. (2021). Critiquing a Grounded Theory Research Paper: Αn Educational Guide for Nurses. Global Journal of Health Science, 13 (5): 1-92.
 10. Yiannakopoulou, E., Fasoi, G. (2021). Web based course of pharmacology for training undergraduate nursing students during the COVID-19 pandemic. British Journal of clinical Pharmacology 87 (3): 1601.
 11. Moudatsou, M., Koukouli, S., Palioka, E., Pattakou, G., Teleme, P., Fasoi, G., Kaba, E., Stavropoulou, A. (2021). Caring for Patients with Psychosis: Mental Health Professionals’ Views on Informal Caregivers’ Needs. International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (6): 2964.
 12. Souvleri, A., Fasoi, G., Gerogianni, G., Kelesi, M. (2021). The management of childhood fear in the context of primary dental care. Interscientific Health Care 13 (1).

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.