Καυγά – Παλτόγλου Άννα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

akavga@uniwa.gr

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΝΑ ΚΑΥΓΑ- ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   ΦΕΚ: 597/τ Γ΄/24-05-2018

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP 2412

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.   

Τομέας Β΄ « Κοινοτικής  Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας»

Διοικητικές Θέσεις: Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Π.Μ.Σ  « Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας». 

Τηλέφωνο Γραφείου: 2105385337

Email: akavga@uniwa.gr

 

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Kavga  

Google Scholar Profile: https://scholar.google.gr/citations?user=L0kJAPAAAAAJ&hl=el

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0052-1482

Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=anna+kavga

Εκπαίδευση-Σπουδές: Πτυχίο Νοσηλευτικής,  Μεταπτυχιακός  τίτλος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διδάκτορας του Τομέα Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότητα στη Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας-Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Ειδικότητα  στη Χειρουργική Νοσηλευτική.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πρόληψη, Προαγωγή Υγείας, Αγωγή Υγείας, Δημόσια Υγεία, Κοινοτική Νοσηλευτική, Σχολική Νοσηλευτική, Εγγραμματοσύνη Υγείας.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: 33 χρόνια

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Νοσηλεύτρια σε Νοσοκομεία (3 χρόνια)

Διδασκαλία μαθημάτων:

Προπτυχιακό επίπεδο: Κοινοτική Νοσηλευτική, Προαγωγή Υγείας και Προληπτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας, Σχολική Νοσηλευτική.

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Αρχές Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας. Νοσηλευτική Αποκατάστασης, Σχολική Νοσηλευτική, Προαγωγή Υγείας και Προληπτική Νοσηλευτική,  Εγγραμματοσύνη Υγείας στη διαχείριση του διαβήτη.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

Kavga, A., Kalemikerakis, I., Faros, A., Milaka, M., Tsekoura, D., Skoulatou, M., … & Govina, O. (2021). The Effects of Patients’ and Caregivers’ Characteristics on the Burden of Families Caring for Stroke Survivors. International Journal of Environmental Research and Public Health18(14), 7298.

Kavga, A., Govina, O., Galanis, P., Kalemikerakis, I., Vlachou, E., Fotos, N., … & Kalokairinou, A. (2021). Determinants of Health Promotion Behaviors among Family Caregivers of Stroke Survivors. Diseases9(1), 10.

Kavga, A., Kalemikerakis, I., Konstantinidis, T., Tsatsou, I., Galanis, P., Karathanasi, E., & Govina, O. (2022). Factors associated with social support for family members who care for stroke survivors. AIMS Public Health9(1), 142-154.

Elpidoforou, M., Bakalidou, D., Drakopoulou, M., Kavga, A., Chrysovitsanou, C., & Stefanis, L. (2022). Effects of a structured dance program in Parkinson’s disease. A Greek pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice46, 101528.

Friligou, A., Sidiropoulou, M., Kavga, A., Gerogianni, G., Kourakos, M., Vasilopoulos, G., & Polikandrioti, M. (2021). Factors Affecting State and Trait Anxiety of Relatives of Hospitalized Patients. Journal of Caring Sciences10(1), 9.

Skoulatou, M., Alikari, V., Toulia, G., Kavga, A., Govina, O., Siopi, D., … & Gerogianni, G. (2021). Efficacy of Antimicrobial Lock Solutionsagainst Catheter-Related Infections in Hemodialysis Patients. Global Journal of Health Science13(4), 1-72.

Kalemikerakis, I., Evaggelakou, A., Kavga, A., Vastardi, M., Konstantinidis, T., & Govina, O. (2021). Diagnosis, treatment and quality of life in patients with cancer-related lymphedema. Journal of BU ON.: official journal of the Balkan Union of Oncology26(5), 1735-1741.

Stylianou, C., Kalemikerakis, I., Vastardi, M., Kavga, A., Margari, N., Dokoutsidou, E., … & Govina, O. (2021). Assessment of oncology patients’ satisfaction from intravenous chemotherapy. Journal of BU ON.: official journal of the Balkan Union of Oncology26(5), 2176-2182.

 

Λοιπές πληροφορίες:

 -Μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων.

-Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Νοσηλευτική»

-Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Το Βήμα του Ασκληπιού»

-Μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε),

-Μέλος του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Σ.Ν.Ε)  

-Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ν.Ε.Ε).

 

 Για το βιογραφικό πατήστε εδώ