Μαντζώρου Μαριάννα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mantzorou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5387474

Ονοματεπώνυμο: Μαντζώρου Μαριάννα

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια ΦΕΚ: τ.Γ/2439/31/12/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 26615

Γνωστικό Αντικείμενο: «Γεροντολογική Νοσηλευτική με έμφαση στην φροντίδα ηλικιωμένων με άνοια και των φροντιστών τους»

Τομέας: Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας

Εργαστήριο: Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων ΝΑΧΠ (Κ13 102, τηλ: 210 5385649)

Τηλέφωνο Γραφείου: 210 5387474 (Γραφείο Κ6027)

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Marianna-Mantzorou

Google Scholar Profile: https://scholar.google.gr/citations?user=P8bK7UAAAAAJ&hl=el

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6444-2009

Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/marianna.mantzorou.1/bibliography/public/

ΕκπαίδευσηΣπουδές: Αποφοίτησε από το Τμήμα Νοσηλευτικής Β του ΤΕΙ Αθηνών και στην συνέχεια ολοκλήρωσε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο-Μaster of Science in Nursing, College of Medicine, University of Wales. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Γεροντολογικής Νοσηλευτικής.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στίγμα στην Άνοια, Εξουθένωση επαγγελματιών και οικογενειακών φροντιστών, Είδη γνώσης στην Νοσηλευτική, Κλινική νοσηλευτική εκπαίδευση, Φιλικές για την Ηλικία και την Άνοια Κοινότητες, Ενεργής και υγιής γήρανση, Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις, Φαινομενολογία.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: Εργάστηκε ως εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών (1996-2007) και ως Καθηγήτρια Εφαρμογών και Λέκτορας του ΤΕΙ Αθηνών (2010-2018). Το 2018 έγινε Λέκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από το 2019 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στην «Γεροντολογική Νοσηλευτική».

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Έχει εργαστεί ως νοσηλεύτρια (RGN) σε νοσοκομειακές, κοινοτικές δομές και δομές μακροχρόνιας φροντίδας του Ηνωμένου Βασιλείου και ως υπεύθυνη νοσηλεύτρια του Νευρολογικού-Νευροχειρουργικού τμήματος του 417 Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) στην Αθήνα.

Διδασκαλία μαθημάτων: διδάσκει Γεροντολογική Νοσηλευτική (ακαδημαϊκά υπεύθυνη) και Νοσηλευτικής Υγιεινή και Ασφάλειας της Εργασίας  (ακαδημαϊκά συνυπεύθυνη) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης διδάσκει στην Κοινοτική Νοσηλευτική Ι,ΙΙ και στην Νοσηλευτική της Οικογένειας. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» που διοργανώνεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ).

Λοιπές πληροφορίες: Έχει 65 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 72 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. To έργο της έχει αναγνωριστεί από την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα (982 ετεροαναφορές). Έχει λάβει μέρος σε πλήθος εντατικών προγραμμάτων, διεθνών εβδομάδων και προγραμμάτων διδασκαλίας στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων Erasmus+. Υπήρξε μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος Erasmus+ «InterHealth Intercultural Competences» και μέλος του «International Advisory Board στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ HCEU-HealthCareEurope». Έχει συμμετάσχει εθελοντικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στην Γεροντολογία και Γηριατρική “e-library Gerolib ” και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Act on dementia” με στόχο την εξάλειψη του στίγματος στην άνοια στα πλαίσια της δημιουργίας φιλικών για την άνοια κοινοτήτων.

Είναι μέλος του προγράμματος Blended Interdisciplinary Program (BIP) Healthy and sustainable smart cities που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Vives University of Applied Sciences, Belgium. Είναι μέλος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρίας, μέλος της Εuropean Geriatric Medicine Society (EuGMS), μέλος του International Advisory Board of Nurse Education Today και κριτής εργασιών στα επιστημονικά περιοδικά Nurse Education in Practice και Nurse Education Today. Είναι ακόμα μέλος του Επιστημονικού Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής της ΕΝΕ. Ορίστηκε ως Αναπληρώτρια Προέδρου (Απόφαση Υπουργείου Υγείας 9/2/2022 Α1β/Γ.Π. οικ: 7645 ) και στην συνέχεια ανέλαβε την αναπλήρωση της Προέδρου του Τριμελούς Συμβούλιου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής ειδικότητας Γεροντολογικής Νοσηλευτικής.

 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Mantzorou, M., Economou, M., Kalokairinou, A., Sourtzi, P., Zyga, S., Politis, A., Koukia, E. (2020) Exploration of the relationship between stigma and burnout among Greek nurses in dementia care, Journal of Nursing Management, 28(3), 615-624, PubMed PMID: 31985861.

Mantzorou, M., Zyga, S., Mastrogiannis, D., Koukia, E. (2020) Psychometric properties of the Family Stigma in Αlzheimer’s Disease Scale (FS-ADS) in Greek professional caregivers, Journal of Nursing Measurement, 28(2), PubMed PMID: 32447311.

Mantzorou, M., Mastrogiannis, D. and Koukia, E. (2020) Comparative study of Stigma and Burnout among Professional and Family Caregivers in Dementia Care, European Geriatric Medicine, 11 (Suppl 1): S1–S309, PubMed Central PMCID: PMC7750635.

Mantzorou, M., Mastrogiannis, D. and Koukia, E. (2020) The Influence of Neuropsychiatric Symptoms of Elderly with Dementia, on Stigma and Burnout of Family Caregivers, European Geriatric Medicine supplement, 11 (Suppl 1): S1–S309, PubMed Central PMCID: PMC7750635.

Politis A, Μougias Α, Petroulia I, Smyrni Ι, Τountas Ι, Ploumpidis D, Μantzorou Μ, Κoukia Ε, Kiosses D, Papageorgiou C. (2020) European Join Action on Dementia: Dementia Friendly Communities in Greece (DFC), the project “Aeneas“. Psychiatriki, 31(1):82-90, PubMed PMID: 32544079.

Mavratza, T., Apostolara, P., Adamakidou, Th., Fasoi, G., Mantzorou, M., Mantoudi, A., Drakopoulou, M., Misouridou, E. (2021) Professional Quality of Life in Greek Health Professionals Working with Refugees and Migrants. MATERΙΑ SOCIOMEDΙCA; 33(2), PubMed PMID: 34483735; PubMed Central PMCID: PMC8385739.

Demeneopoulou, S., Mantzorou, M., Mandysova, P., Margari, N., Dokoutsidou, E., Tsiligianni, A., Tsiou, C., Adamakidou, T. (2021) ) Translation and Validation of “Brief Bedside Dysphagia Screening Test” in a Greek Sample of Neurological Patients. OBM Geriatrics, 5(2):15.

Manti, P., Mastrogiannis, D., Mantzorou, M., Adamakidou, A., Mantoudi, A., Stefanidou, S. and Timmins, F. (2022) Stress Levels and Coping Strategies Among Undergraduate Nursing Students in Greece During Economic Recession, Nurse Education in Practice,60 103299, PubMed PMID: 35240555

Drakopoulou, M., Begni, P., Mantoudi, A., Mantzorou, M., Gerogianni G., Adamakidou, T., Alikari, V., Kalemikerakis, I., Kavga, A., Plakas, S., Fasoi, G., Apostolara, P. (2022) “Care and safety of schoolchildren with type 1 diabetes mellitus: parental perceptions of the school nurse roleMDPI Healthcare. 10, 1228, PubMed PMID: 35885755

Feninets V, Adamakidou T, Mantzorou M, Mastrogiannis D, Govina O., Tsiou Ch. (August 25, 2022) The Effect of Preoperative Educational Intervention on Anxiety and Pain of Patients Undergoing Spinal Decompression Surgery: A Pilot Randomized Controlled Study. Cureus 14(8): e28368

 

  

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.