Συνέλευση Τμήματος

Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022

Συγκροτήθηκε με τη με αρ. ΠΡΩΤ: 66069 - 01/09/2021 (ΑΔΑ 6ΝΒΓ46Μ9ΞΗ-3ΟΘ) πράξη της Προέδρου του Τμήματος 

Α.
1.       Γεωργία Φασόη, Καθηγήτρια, Προέδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Πρόεδρος Συνέλευσης
2.       Μάρθα Κελέση – Σταυροπούλου, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής
3.       Αρετή Σταυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Τομέα «Βασικής Νοσηλευτικής».
4.       Ιωάννης Καλεμικεράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα «Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας»
5.       Χρυσούλα Τσίου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Τομέα «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής»
6.       Ευγενία Βλάχου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Τομέα Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
Β. Εκπρόσωποι Μελών Δ.Ε.Π.  από τους Τομείς του Τμήματος
Β1. Από τον Τομέα «Βασικής Νοσηλευτικής»
7.       Ευρυδίκη Καμπά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
8.       Πολυξένη Μπίμπου, Λέκτορας Εφαρμογών
9.       Ευαγγελία Στεφάνου, Λέκτορας Εφαρμογών
10.    Στεφανίδου Σπυριδουλα, Λέκτορας Εφαρμογών
Β2. Από τον Τομέα «Κοινοτικής Νοσηλευτικής & Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας»
11.    Σωτήριος Πλακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
12.    Θεοδούλα Αδαμακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
13.    Αννα Καυγά, Επίκουρη Καθηγήτρια
14.    Γεωργία Γερογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια
15.    Μαριάννα Μαντζώρου, Επίκουρη Καθηγήτρια
16.    Βικτώρια Αλικάρη, Λέκτορας Πανεπιστημίου
17.    Παρασκευή Αποστολάρα, Λέκτορας Πανεπιστημίου
18.    Μαντούδη Αλεξάνδρα, Λέκτορας Εφαρμογών
Β3. Από τον Τομέα «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής»
19.    Ουρανία Γκοβίνα, Καθηγήτρια
20.    Γιώργος Βασιλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγήτρια
21.    Ελένη Δοκουτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
22.    Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
23.    Μαρία Πολυκανδριώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
24.    Αντωνία Καλογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια
25.    Θεόδωρος Καπάδοχος, Επίκουρος Καθηγητής
26.    Νικολέττα Μάργαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
27.    Γεωργία Τουλιά , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
28.    Νίκη Παυλάτου, Λέκτορας Πανεπιστημίου
29.    Στυλιανός Παρισσόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστημίου
30.    Αγγελική Στάμου, Λέκτορας Εφαρμογών
Β4. Από τον Τομέα «Παιδιατρικής Νοσηλευτικής & Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας».
31.    Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια
32.    Νταφογιάννη Χρυσούλα,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
33.    Δούσης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
34.   Μισουρίδου Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
35.   Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
36.   Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γ. Εκπρόσωποι μελών ΕΔ.Ι.Π - Ε.Τ.Ε.Π.
Γ1. Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
37.    Αικατερίνη Ρυζιώτου, Ε.Τ.Ε.Π

Εκπρόσωποι φοιτητών (Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών – Υποψήφιων Διδακτόρων) δεν έχουν υποδειχθεί.

Γραμματέας  Συνέλευσης Πηνιώ Λεωνίδα, Προϊστάμενη του Τμήματος της Γραμματείας του Τμήματος Νοσηλευτικής.